La obesitat infantil està prenent proporcions alarmants a molts països i suposa un problema greu que s’ha d’encarar urgentment. Dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides al 2015, la prevenció i el control de les malalties no transmissibles es consideren prioritats bàsiques. Entre els factors de risc per a les malalties no transmissibles, la obesitat suscita especial preocupació, doncs pot anul·lar molts dels beneficis sanitaris que han contribuït a la millora de l’esperança de vida.

Els progressos en la lluita contra la obesitat infantil han sigut lents i irregulars. En 2014 es va establí la Comissió per a acabar amb con la obesitat infantil amb la idea de que examinés els manaments i estratègies existents i els ampliés per a resoldre carències.

Després de fer consultes amb més de 100 Estats Membres de la OMS i examinar casi 180 comentaris en línia, la Comissió ha emès un informe en el que presenta un conjunt de recomanacions per a combatre amb eficàcia la obesitat en la infància i l’adolescència en diferents contextos mundials.

¿Què és la obesitat?

La obesitat es defineix com l’acumulació anormal o excessiva de greix que pot perjudicar la salut. En els lactants i los nens que estan creixent la obesitat es mesura segons els “patrons de creixement infantil” de la OMS (talla/alçada per a l’edat, pes pera l’edat, pes per a la talla, pes per a l’estatura i índex de massa corporal per a l’edat) i les dades de referència sobre el creixement entre els 5 i els 19 anys (índex de massa corporal per a l’edat) .

¿Cóm es diferencia això de la manera en que es mesura la obesitat en els adults?

En els adults el sobrepès es defineix como l’índex de massa corporal (IMC) de la persona. Aquest És un índex simple del pes per a l’estatura, definit com el pes d’una persona en Quilograms, dividit pel quadrat de la seva alçada en metros (kg/m2). En els adults, l’IMC de 25 o més es considera sobrepès i un IMC de 30 o més se considera obesitat.

¿Quines són les conseqüències sanitàries de la obesitat infantil?

Els lactants i nens obesos probablement seguiran sent obesos en la edat adulta i, en conseqüència, tindran més probabilitats de desenvolupar diversos problemes de salut en la edat adulta. Entre ells:

  • cardiopaties;
  • resistència a la insulina (sovint és un senyal avençat de diabetis imminent);
  • trastorns osteomusculars (especialment artrosis, una malaltia degenerativa molt incapacitant que afecta les articulacions);
  • alguns tipus de càncer (endometri, mama i colon);
  • discapacitat.

¿Com es pot prevenir la obesitat infantil?

Es recomana la lactància materna exclusiva durant els primers sis mesos de vida. Un cop afegits els aliments sòlits, les famílies poden:

  • limitar la ingesta calòrica total de greixos i sucres;
  • incrementar el consum de fruites, vegetals, llegums i cereals integrals;
  • assegurar que els lactants i nens petits tinguin oportunitats de moure’s sense límits i que els nens majors de cinc anys tinguin activitat física periòdica (60 minuts al dia).

Finalment i per acabar, seria bo tenir en compte els 6 consells que la OMS ofereix per a acabar amb la obesitat infantil.